1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Conclusions

Aquest, com tots els que tenen com a focus l'atenció a les persones, és un sector molt particular, amb una càrrega social significativa, tant pel que fa als usuaris com a l’entorn  d’aquests i, per extensió, a tota la societat. Atendre avis amb unes necessitats sovint molt especials és una tasca  que pot resultar molt gratificant en algunes ocasions, però també  pot  ser  feixuga  en  d’altres.  Avis  amb  patologies  d’Alzheimer, o bé  amb demències profundes requereixen d’una  atenció  molt  professional i preparada, i tan important  com  això, d’una  gran  vocació.  I  al  costat  d'aquests,  els  residents  que conserven  millor  les  seves  capacitats  i  que  podrien  percebre  l'establiment  com  una separació del seu entorn. A Guillem Mas disposen procuren tenir un equip motivat implicat alhora que un tipus d'activitats molt vinculades a la comunitat que permeti als residents sentir que encara formen part del poble.

Per tant, amb aquesta actitud compromesa amb el benestar dels avis, que aquests es sentin  part  integrant  de  la  comunitat  on  viuen,  participant  en  totes  les  activitats  i esdeveniments locals, tot i el volum de feina i el desgast que això pot suposar per als que estan duent a terme les tasques d’organització o coordinació i alhora aconseguir que des  de  la  resta de la població, aquest  establiment tingui  un  reconeixement  i  una reputació inqüestionables, podem parlar de bones pràctiques de responsabilitat social.

En parlar de responsabilitat social del sector residencial no podem oblidar els problemes de reputació que algunes males pràctiques de fa anys en algunes institucions podien haver causat al conjunt del sector. En contrapartida, són la immensa gran majoria les que fa les coses bé, amb una gran qualitat i professionalitat. Quan parlem de responsabilitat social anem més enllà encara d'aquests estàndards i cerquem el diàleg amb els grups d'interès per a comprendre quines poden ser les millors pràctiques, i com podem fer front a les demandes i inquietuds que ens expressa la societat per mitjà dels diferents grups: usuaris, famílies, treballadors, finançadors, reguladors, comunitat, medi ambient...

La implicació del voluntariat, per exemple, per mitjà de col·laboracions diverses, suposa una  interessant  manera  de  millorar  la  qualitat  humana de l'atenció  als  residents,  complementant  la  dedicació  dels  professionals que hi treballen. Però  alhora  també suposa  una  mostra  de  transparència i obertura.  Un establiment  amb  aquest  grau d'obertura està mostrant a la comunitat que no té cap mala pràctica alhora que suposa un estímul per a aprofundir en les bones pràctiques. 

Però l'RSE també té moltes altres dimensions com l'ambiental, econòmica o la del bon govern, entre d'altres. L'entorn en què es mou la seva activitat, sovint molt burocratitzat, no sempre posa les coses fàcils, Si afegim la conjuntura de crisi actual, que ha afectat de manera clara aquesta institució, com moltes  altres  de  similars, i davant tot això s’ha aconseguit mantenir llocs de treball, així com  arribar a absorbir alguna problemàtica econòmica que s’ha donat entre els residents, també estaríem parlant de bones pràctiques de responsabilitat social.