1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Bon govern

El centre pertany a una fundació, regida per un patronat del qual en formen part l'alcalde i dos regidors municipals, el rector i la priora, i cinc vocals que corresponen a altres  entitats del poble, com Càritas o l'associació Sàlvia, o a la doctora de l'ambulatori, a més de la figura del secretari.

La transparència i el bon govern es garanteixen permanentment atès que el patronat exerceix activament les funcions de govern i control, garantint l'agilitat per mitjà d'una comissió executiva, a qui la direcció ha de rendir comptes. Les reunions es fan amb gran assiduïtat, amb una periodicitat per damunt dels requeriments legals o estatutaris.

Per tal de millorar la transparència informativa, properament es posarà en funcionament una pàgina web de la institució, amb tota la informació corporativa i de serveis, així com els seus compromisos ètics.

La  situació  de  crisi  econòmica  i  les  dificultats  financeres  de  les  administracions públiques ha portat problemes de tresoreria a molts serveis cofinançats públicament. En el seu cas, han sabut portar una gestió acurada que els permetés suportar el desfasament en els pagaments sense que ni els treballadors ni els proveïdors se'n veiessin afectats.

La crisi també afecta els residents, i puntualment es donen casos d'usuaris que no poden fer front a les quotes. Atès el risc social que generen aquestes situacions, mai s'opta per decisions merament econòmiques sinó atenent a les necessitats socials. És per això que aquestes decisions es passen al patronat per tal que puguin fer prevaldre el criteri social de la institució. A més a més, la residència disposa de quatre nínxols que ofereix als residents en cas que aquests no puguin assumir aquesta despesa.

Cal  fer  notar  que  en  algunes  ocasions  la  fundació  és  destinatària  de  donacions, normalment de persones que no disposen de família o bé per circumstàncies especials que fa que vulguin mostrar el seu agraïment a la institució. Aquestes aportacions o llegats permeten augmentar el patrimoni fundacional o cobrir necessitats socials, com les esmentades.

Amb la professionalització de la direcció ara fa 11 anys, que va passar d'estar a càrrec de l'equip de monges a una persona externa, la Pilar de la Fuente, es van començar a introduir  força  canvis  en  el  funcionament  adequant-lo  a  les  noves  necessitats  i requeriments.

No disposen de cap certificació de qualitat, però sí que se sotmeten a certs controls. Per exemple, cal destacar que s’ha fet una auditoria de protecció de dades i una de qualitat de gestió. A més a més, les resolucions de les inspeccions de riscos laborals sempre han mostrat l'excel·lent gestió en aquestes matèries. 

Per tal que els avis no se sentin aïllats  de la vida local es fa tota mena d’activitats en aquesta direcció. Tot i el sobreesforç de feina i temps que això representa, des de la direcció  es  vol  incrementar  aquesta  tendència i es  potencia  de  totes  les  maneres possibles.

Com a mostra de transparència i obertura, el centre roman obert tot el dia per afavorir el regim de visites i alhora per obrir la residència vers la comunitat. Aquesta és una opció que els diferencia de molts altres establiments que tenen unes franges horàries rígides. En el seu cas han optat per fer que els residents sentin que formen part activa de la quotidianitat de la vila i que la gent hi pot entrar amb major llibertat. Sols demanen, per raons pràctiques de l'organització, que durant els àpats no es facin visites o que no es vingui a donar menjar als familiars, ja que a més això genera diferències entre els residents. Però en canvi sí que està permès que,  si  es  demana,  una  persona  externa pugui   dinar   a   la   residència   amb   una persona resident.

Per tal de fomentar la implicació  de  les famílies  al  dia a dia de  la  residència, s’organitzen  diferents  activitats  com  ara  festes  d’aniversari,  avisar-los  pels  canvis de  roba,  enquestes  de  qualitat  de  servei, etc.

Subratllant  aquest  interès de  l’equip  directiu  de  la  residència  per  implementar actuacions que suposin algun benefici pels residents, s’està duent a terme el “projecte gos”. Es tracta d’una iniciativa que han conegut per un altre centre amb molt d’èxit i consisteix a adquirir un gos de la raça “labrador” per practicar teràpies cognitives i tallers d’estimulació i psicomotricitat. Tot i el sobreesforç econòmic que això implicarà, els avantatges que tindrà en els avis són molt grans.

Un  altre  aspecte que  cal  destacar  és  el  protocol que es segueix  quan hi  ha  alguna defunció. El respecte per l’afectat i la seva família és primordial.  Es fa l’aïllament del malalt en els últims moments, l’acompanyament del dol, suport a la família, suport psicològic, assistència a l’enterrament.