1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Aspectes Socials

Pel fet d'estar en un municipi de 14.000 habitants i ser una institució molt arrelada, la relació  amb  la  comunitat  és  intensa,  tant  amb  la  ciutadania  i  entitats  com  amb  les institucions. A més, el fet que el patronat estigui presidit per l’alcalde afavoreix algunes sinergies i una relació molt estreta amb l’ajuntament i participació en moltes iniciatives locals.

Si bé no disposen d'un programa de voluntariat, hi tenen la presència de voluntaris per mitjà d'associacions locals que hi col·laboren periòdicament, com Càritas que quinzenalment va a visitar i fer companyia els avis, i per Nadal els fan obsequi a tots i cadascun d’ells.

A  més,  des  de  fa  molts  anys  hi  ha  un voluntari que hi col·labora, que tot i no estar donat  d’alta com a  tal, consta en tots  els informes i fins i tot s’ha tingut en compte quan  s’han  redactat  les  condicions  de  les assegurances.

També col·laboren amb altres entitats i centres. Molts avis havien format part de l'Esplai d’avis de Canet, de manera que organitzar festes i trobades conjuntes permet que  els  residents  comparteixin i recordin experiències. Així mateix, per la festa de la Divina  Pastora, que és  la patrona  de  la Fundació, es fa una missa, un  aperitiu i un dinar,  és  a  dir, una gran celebració per al gaudi dels residents. Un altre exemple podria ser quan per Nadal els nens de l’escola van a cantar per als avis.

Aquestes activitats, i algunes més, formen part essencial del funcionament del centre ja que des de la direcció es valora de manera molt positiva tots els actes que afavoreixin les relacions entre els avis i la resta de la comunitat.

En la mateixa línia de treure el màxim profit de la comunitat que els envolta, sempre pensant en el benefici per als avis, hi ha un acord amb la Creu Roja i dos cops a l’any s’hi van a buscar aliments.

Com a mostra de la implicació amb el municipi, durant el 2012 la Fundació ha fet acte de donació de la documentació històrica de la institució a l'arxiu municipal per tal que pugui ser conservada i usada pels historiadors.